MULTAGRI: Landsbygdsutveckling genom styrning av multifunktionell markanvändning

Att bevara jordbruksmark för att bibehålla biologisk mångfald och producera kollektiva nyttigheter är en viktig fråga för den europeiska jordbrukspolitiken, särskilt eftersom marknaderna för jordbruksprodukter blir alltmer globala. Ekologisk intensifiering, dvs. att öka produktionen genom att främja ekosystemtjänster, har föreslagits som ett hållbart alternativ till industriell intensifiering.

MULTAGRI undersöker hur styrmedel för jordbrukslandskapet kan leda till landsbygdsutveckling och produktion av kollektiva nyttigheter genom att landskapet och den tillhörande biologiska mångfalden utnyttjas som tillgångar.

Länk till projektets webbplats. Projektet pågår till och med sommaren 2017.

Logo
Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg