Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Torbjörn Jansson, Fil Dr

utredare

Torbjörn Jansson har disputerat i jordbruksekonomi vid universitetet i Bonn med inriktning på statistiska metoder och modellering. Hans arbete består främst av analyser av förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken på uppdrag av EU-kommissionen och olika myndigheter inom unionen. Torbjörn arbetar också med metodutveckling av simulationsmodeller.


ProjektPublikationerKontakt