Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Helena Johansson, Fil Dr

Utredare

Helena Johansson har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på internationell ekonomi. Hon arbetar huvudsakligen med frågor som rör jordbrukspolitik, märkning av livsmedel, landsbygdsutveckling och internationell handel med fokus på jordbruk och livsmedelsindustri. Helena är också föreståndare för den del av AgriFoods verksamhet som hör till Lunds universitet. Helena är för närvarande tjänstledig.


ProjektPublikationerKontakt