AgriFood Fokus 2019:3

Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument


Authors: Sören Höjgård 


This Fokus is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish.

Authors:


Sören Höjgård