Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Jonas Nordström, Docent

Gästforskare

Jonas Nordström har disputerat i nationalekonomi vid Umeå universitet. Vid sidan av sitt arbete vid AgriFood arbetar han vid Köpenhamns universitet, Department of Food and Resource Economics. Jonas arbetar i huvudsak med forskning inom områdena miljö- och hälsoekonomi, hållbar konsumtion samt beteende-ekonomi. Jonas arbetar också med frågor som berör övergången från en ekonomi baserad på fossila bränslen till en mer resurseffektiv biobaserad ekonomi.