Tillgänglighet för www.agrifood.se

Institutet för livsmedelsekonomisk analys, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Analysgruppen vid institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.agrifood.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet – digg.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Läsbarheten och förståelsen för webbplatsens innehåll kan i vissa fall påverkas negativt på grund av någon av följande brister:

Bild, ljud och film

 • Bilder kan ha ofullständig eller otydlig alternativtext.
 • Bilder kan sakna förklarande text.

Text, struktur och länkar

Text

 • Webbsidor kan innehålla onödigt svårt språk.
 • Rubriker på sidor, stycken och boxar kan vara otydligt utformade.
 • Relevant språkkodning kan saknas.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund kan vara sämre än vad som rekommenderas.

Struktur

 • Webbplatsens menystruktur kan brista i logik.
 • Sidor kan ha otydlig struktur och disposition.
 • Sidor kan innehålla avsteg från korrekt rubrikstruktur.
 • Formulärobjekt kan sakna beskrivning.
 • Tabeller kan sakna rubrikceller i den översta raden.
 • Valideringsfel kan förekomma.

Länkar

 • Länktexter kan vara otydliga eller missvisande.
 • Länktexter kan utgöras av en URL.
 • Länkar kan leda vidare till extern webbplats utan förvarning i länktexten.
 • Länkar är inte alltid på egen rad.

Dokument och formulär

 • På webbplatsen finns ett antal dokument – främst PDF-er – och formulär som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Senast uppdaterad