Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Mark Brady, Docent

utredare

Mark Brady har disputerat i naturresurs- och miljöekonomi vid SLU med inriktning på ekologisk-ekonomisk modellering. Mark arbetar främst med struktur- och miljöeffekter inom jordbruket samt med konsekvensanalyser av jordbrukspolitiken. För analyser av jordbrukssektorn använder Mark bland annat AgriPoliS-modellen som han också fortlöpande vidareutvecklar.


ProjektPublikationerKontakt