Other publication

Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljöinstitutets rapport 2020:3.


Authors: Lisa Björk  Runar Brännlund  Brian Danley  Lars Persson  Jesper Stage  Patrik Söderholm  Staffan Waldo 


This Report is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish

Authors:

Lisa Björk

Runar Brännlund

Brian Danley

Lars Persson

Jesper Stage

Patrik Söderholm


Staffan Waldo