AgriFood Focus 2023:6

Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser


Authors: William Sidemo Holm  Kristian Sundström  Fredrik Wilhelmsson 


This publication is in Swedish

Authors:

William Sidemo Holm


Kristian Sundström


Fredrik Wilhelmsson