Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
BioInsure - Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot framtida vädervariationer
EcoCost - Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Effekter av Brexit på europeiskt jordbruk – vilka blir vinnare och förlorare?
Farm2Forest - Effekter av jordbrukspolitiska reformer på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder
Hur bevarar vi naturbetesmarker?
Hur ska marken användas? - hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat
Klimatsmart produktion av bioenergi och mat - Clip by Food
Low-Input Farming and Territories (LIFT) – kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk
Med biodiversitet som insatsvara – kan produktionen av livsmedel bli mer miljövänlig?
Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Regional effektivitet i svenskt jordbruk
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
Ekonomiska styrmedel för hållbar privatkonsumtion
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Att samexistera med rovdjur - säl och fiske
Fiska för ett renare hav – kan yrkesfisket minska övergödningen i Östersjön?
Fler investeringar med stöd? – utvärdering av investeringsstöd till vattenbruk och beredning av fisk
Hur påverkar EU:s fiskeavtal exporten från afrikanska länder?
Kostnader för sälskador i yrkesfisket
MSC-märkning och priser på torsk – effekter av att ta bort en certifiering
Odling av alger till havs – nytta och kostnader
Vad kan vi lära av ITQ i andra nordiska länder?

Landsbygd

Ekosystemtjänster från skogen – hur kan vi öka samhällsnyttan?
Kan levande fiskehamnar locka turister?
Stöd för inkomstförluster i svenskt jordbruk – finns det ett behov?

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg