Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Staffan Waldo, Fil Dr

utredare

Staffan Waldo har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på utbildningsekonomi. Staffan arbetar främst med samhällsekonomiska analyser av svensk och europeisk fiskeripolitik, som till exempel effekter av utformningen av fiskeriförvaltningen på fiskbeståndens utveckling, fiskeflottans kapacitet och lönsamheten i fisket.


ProjektPublikationerKontakt