Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Närproducerad mat har blivit en allt viktigare trend för livsmedel. Vi undersöker om lokalt fångad gös har en prispremie på Stockholms fiskauktion. Läs mer

Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Fungerande ekosystem är värdefulla för människan. Om ekosystemtjänster synliggörs är det lättare att förstå värdet av dem.Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg