AgriFood Policy Brief 2019:10

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring


Authors: Ebba Alteg  Staffan Waldo 


This Policy Brief is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish.

Authors:

Ebba Alteg


Staffan Waldo