AgriFood Policy Brief 2019:10

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring


Författare: Ebba Alteg  Staffan Waldo 


I takt med att sälpopulationerna i svenska vatten har ökat under 2000-talet har det vuxit fram en besöksnäring som låter besökare se och uppleva sälar i sin naturliga miljö. Att använda sälen som en värdefull resurs är en viktig del av de svenska förvaltningsplanerna för både grå- och knubbsäl. Vi gör en uppskattning av sälturismens omfattning och ekonomiska betydelse samt redogör för hur företag som erbjuder sälturism ser på sälstammarnas storlek. Resultaten visar att:

  • Drygt 50 företag bedrev sälturism i Sverige 2017.
  • Företagen hade totalt 25 000 besökare och omsatte cirka 10 miljoner kronor under året på sälturism.
  • Företagen ansåg att det fanns tillräckligt med sälar i svenska vatten.

Liknande publikationer


2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd

Författare:

Ebba Alteg


Staffan Waldo