AgriFood-Policy Brief 2019:10

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring


Författare: Ebba Alteg  Staffan Waldo 


I takt med att sälpopulationerna i svenska vatten har ökat under 2000-talet har det vuxit fram en besöksnäring som låter besökare se och uppleva sälar i sin naturliga miljö. Att använda sälen som en värdefull resurs är en viktig del av de svenska förvaltningsplanerna för både grå- och knubbsäl. Vi gör en uppskattning av sälturismens omfattning och ekonomiska betydelse samt redogör för hur företag som erbjuder sälturism ser på sälstammarnas storlek. Resultaten visar att:

  • Drygt 50 företag bedrev sälturism i Sverige 2017.
  • Företagen hade totalt 25 000 besökare och omsatte cirka 10 miljoner kronor under året på sälturism.
  • Företagen ansåg att det fanns tillräckligt med sälar i svenska vatten.

Liknande publikationer


2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 
2019-03-15
AgriFood Policy Brief 2019:5
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?

Författare:

Ebba Alteg


Staffan Waldo