AgriFood Policy Brief 2019:10

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring


Författare: Ebba Alteg  Staffan Waldo 


I takt med att sälpopulationerna i svenska vatten har ökat under 2000-talet har det vuxit fram en besöksnäring som låter besökare se och uppleva sälar i sin naturliga miljö. Att använda sälen som en värdefull resurs är en viktig del av de svenska förvaltningsplanerna för både grå- och knubbsäl. Vi gör en uppskattning av sälturismens omfattning och ekonomiska betydelse samt redogör för hur företag som erbjuder sälturism ser på sälstammarnas storlek. Resultaten visar att:

  • Drygt 50 företag bedrev sälturism i Sverige 2017.
  • Företagen hade totalt 25 000 besökare och omsatte cirka 10 miljoner kronor under året på sälturism.
  • Företagen ansåg att det fanns tillräckligt med sälar i svenska vatten.

Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys

Författare:

Ebba Alteg

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo