AgriFood Fokus 2020:2

Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner

This Fokus is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish.