Johan Blomquist, Docent

Utredare

Johan Blomquist är docent i nationalekonomi vid SLU och arbetar främst med samhällsekonomiska analyser inom fiske. Exempel på frågeställningar är vad som driver utbud och efterfrågan av fiskprodukter och konsekvensanalyser av svensk och europeisk fiskeripolitik. Johan har medverkat i ett flertal utvärderingar av det europeiska stödsystemet till fiskesektorn.


Can a tax on antimicrobials in the EU reduce its global use?
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
Does fishery activity affect local tourism? Evidence from Denmark, Marine Policy, Volume 161, 106051
Interactions between Fisheries and Tourism in the Nordic Countries, Rapport TemaNord 2023:518, Nordiska rådet
Are local fisheries important for marine tourism? A case study of the Swedish fishing village Träslövsläge, Regional Studies in Marine Science
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys
Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderingsrapport 2022:3, Jordbruksverket.
Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske, Rapport 2022:12, Havs- och vattenmyndigheten
The Way the Wind Blows: Tracing Out the Demand for Norwegian Lobster Using Instrumental Variables, Marine Resource Economics
Joint management of marine mammals and a fish species: The case of cod and grey seals in the Nordic-Baltic Sea countries, Natural Resource Modeling, e12341
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
Seal interactions and exits from fisheries: insights from the Baltic Sea cod fishery, ICES Journal of Marine Science, fsab173
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
Impact of Seafood Imports on the EU Small-Scale Coastal Fleet, EUMOFA report
Local attitudes towards management measures for the co-existence of seals and coastal fishery - A Swedish case study, Marine Policy 118: 104018
Local Fisheries and Thriving Harbors: Is There a Value for the Tourism Sector? Marine Resource Economics 36(2), 2021
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
Local markets and price premiums - The case of the establishment of the Stockholm fish auction, Fisheries Research, volume 236
Price premiums for eco-labelled seafood: effects of the MSC certification suspension in the Baltic Sea cod fishery, European Review of Agricultural Economics, 47(1): 50-70.
The economic costs of seal presence in Swedish small-scale fisheries, ICES Journal of Marine Science 77(2): 815-825
Effekter av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap. Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
Local Markets and Price Premiums - The Case of the Establishment of the Stockholm Fish Auction
Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?
The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2019:2
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?
The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries
Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?
The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries, Marine Policy 93, p. 186-194.
Side-effects of vessel scrapping in Sweden
Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?
Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten
Scrapping programmes and ITQs: Labour market outcomes and spill-over effects on non-targeted fisheries in Sweden
Employment and salary of Nordic coastal fishermen, TemaNord 2017:558.
Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2017:3.
Do the CAP subsidies increase employment in Sweden? Estimating the effects of government transfers using an exogenous change in the CAP, Regional Sciences and Urban Economics, vol 63, pages 13-24.
Fiske i fjärran vatten - En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer, Sieps rapport 2016:12
Ekonomiska konsekvenser av renskötselkonventionen – bilaga till promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)
Som far sin – varför bli fiskare eller jordbrukare?
In the Footsteps of their fathers: Exploring Occupational Inheritance in Swedish Agriculture and Fisheries
The income penalty of farming and fishing: results from a sibling approach, European Review of Agricultural Economics pp. 1–18
Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.
Estimating the return to farming and fishing using a sibling approach
I pappas fotspår – vad tjänar barn till jordbrukare och fiskare?
Price Premiums for Providing Eco-labelled Seafood: Evidence from MSC-certified Cod in Sweden, Journal of Agricultural Economics (i tryck)
Multiple Inference and Market Integration: An Application to Swedish Fish Markets, Journal of Agricultural Economics (2015) Vol. 66, pp. 221-235.
Bilaga till HaV:s regeringsuppdrag “Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”
Price premiums for providing ecolabelled seafood -A case study of the Swedish MSC-certified cod fishery in the Eastern Baltic Sea
Får fiskaren betalt för miljömärkning?
Do the CAP Subsidies Increase Employment in Sweden? Estimating the Open Economy Relative Multiplier Using an Exogenous Change in the CAP
Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?
Större alltid bättre? – pris och kvalitet på svensk torsk

Telefon

E-post

johan.blomquist@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Johan Blomquist
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Johan Blomquist. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg