Johan Blomquist, Fil Dr

Utredare

Johan Blomquist har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på ekonometri. Johan arbetar med fiskeekonomi och analyserar bland annat ekonomiska konsekvenser av fiskepolitik.


The economic costs of seal presence in Swedish small-scale fisheries, ICES Journal of Marine Science 77(2): 815-825
Effekter av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap. Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
Local Markets and Price Premiums - The Case of the Establishment of the Stockholm Fish Auction
Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?
The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2019:2
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?
The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries
Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?
The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries, Marine Policy 93, p. 186-194.
Side-effects of vessel scrapping in Sweden
Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?
Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten
Scrapping programmes and ITQs: Labour market outcomes and spill-over effects on non-targeted fisheries in Sweden
Employment and salary of Nordic coastal fishermen, TemaNord 2017:558.
Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2017:3.
Fiske i fjärran vatten - En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer, Sieps rapport 2016:12
Ekonomiska konsekvenser av renskötselkonventionen – bilaga till promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)
Som far sin – varför bli fiskare eller jordbrukare?
In the Footsteps of their fathers: Exploring Occupational Inheritance in Swedish Agriculture and Fisheries
The income penalty of farming and fishing: results from a sibling approach, European Review of Agricultural Economics pp. 1–18
Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.
Estimating the return to farming and fishing using a sibling approach
I pappas fotspår – vad tjänar barn till jordbrukare och fiskare?
Price Premiums for Providing Eco-labelled Seafood: Evidence from MSC-certified Cod in Sweden, Journal of Agricultural Economics (i tryck)
Multiple Inference and Market Integration: An Application to Swedish Fish Markets, Journal of Agricultural Economics (2015) Vol. 66, pp. 221-235.
Bilaga till HaV:s regeringsuppdrag “Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”
Price premiums for providing ecolabelled seafood -A case study of the Swedish MSC-certified cod fishery in the Eastern Baltic Sea
Får fiskaren betalt för miljömärkning?
Do the CAP Subsidies Increase Employment in Sweden? Estimating the Open Economy Relative Multiplier Using an Exogenous Change in the CAP
Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?
Större alltid bättre? – pris och kvalitet på svensk torsk

Telefon

E-post

johan.blomquist@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Johan Blomquist
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg