AgriFood Policy Brief 2022:4

Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?


Authors: Gordana Manevska-Tasevska  Nils Malmström 


This publication is written in Swedish

Authors:


Gordana Manevska-Tasevska

Nils Malmström