Gordana Manevska-Tasevska, Docent

Utredare

Gordana Manevska-Tasevska är docent i nationalekonomi vid SLU. Gordana arbetar med frågor som rör jordbrukets konkurrenskraft, främst studier av resursanvändning, effektivitet, strukturomvandling och beslutsfattande. Hon arbetar också med utvärdering av jordbruks- och landsbygdspolitik.


Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
Participatory assessment of critical thresholds for resilient and sustainable European farming systems, Journal of Rural Studies, vol. 88, pages 214-226
Questioning the dichotomy: A Latent profile analysis of ecological management practices in Swedish agriculture, Journal of Environmental Management 300: 113770
How are ecological approaches justified in European rural development policy? Evidence from a content analysis of CAP and rural development discourses, Journal of Rural Studies
Understanding farm generational renewal and its influencing factors in Europe, Journal of Rural Studies
Adaptive Governance and Resilience Capacity of Farms: The Fit Between Farmers’ Decisions and Agricultural Policies, Frontiers in Environmental Science vol. 9, 2021
Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking, Agricultural Systems 191: 103152
Policy directions to support generational renewal in European farming systems, Eurochoice, 19(2), 30-36
How do Stakeholders Perceive the Sustainability and Resilience of EU Farming Systems? Eurochoice, 19(2), 18-27
Exploring the regional efficiency of the Swedish agricultural sector during the CAP reforms - multi-directional efficiency analysis approach, Land Use Policy, vol 100
Coupled Agricultural Subsidies in the EU Undermine Climate Efforts, Applied Economic Perspectives and Policy
Vad berättar politiken om ekologiska produktionsmetoder? Biodiverse 1 (2020)
Rationalising inefficiency in agricultural production – the case of Swedish dairy agriculture, European Review of Agricultural Economics, 47(1), pp. 1-24
Resurser att utnyttja - hur effektivt är det svenska jordbruket?
Regional efficiency of the Swedish agriculture
Kött och klimat – hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser?
Coupled agricultural subsidies in the EU undermine climate efforts
Explaining the Process for Conversion to Organic Dairy Farming in Sweden: An Alternative Modelling Approach, German Journal of Agricultural Economics 67, 14-30.
Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag
Rationalising inefficiency in agricultural production -the case of Swedish dairy production
Impact of Management Practices on Persistent and Residual Technical Efficiency – a Study of Swedish pig Farming”. Managerial and Decision Economics , 01 September 2016
Impact of Management Practices on Persistent and Residual Technical Efficiency – a Study of Swedish pig Farming
Pure and compensated efficiency of Swedish dairy farms, Agricultural and Food Science 25:111-123
Strukturomvandling och effektivitet i det svenska jordbruket
The Influence of diversification on short-term and long-term viability in the Scottish and Swedish agricultural sector, Land Use Policy, 49, 404-412
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Competitiveness of Swedish agriculture: indicators and driving forces
Input saving possibilities and practices contributing to more efficient beef production in Sweden
Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader
Product assortment and the efficiency of farms. Book chapter in Giraud-Héraud, E., and Pichery, M. C. Wine Economics: quantitative studies and empirical applications, Chapter 12. Palgrave Macmillan.
Farmers' knowledge attributes contribute to attaining higher farm technical efficiency: A transition economy case. Journal of Agricultural education and extension, 19(1), 7-19
Policy impact on farm level efficiency in Sweden: 1998-2008
Varför är vissa bönder mer effektiva än andra?
Farm-level employment and direct payment support for grassland use: A case of Sweden

Telefon

E-post

gordana.tasevska@slu.se

Adress

Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för ekonomi
att: Gordana Manevska-Tasevska
Ulls hus, Ulls väg 27
Box 7013
750 07 Uppsala

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg