AgriFood Policy Brief 2022:6

Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?


Authors: Martin Nordin 


This publication is written in Swedish.

Authors:


Martin Nordin