Martin Nordin, Docent

Utredare

Martin Nordin är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på arbetsmarknadsekonomi. Hans forskning är empirisk och handlar bland annat om sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. På AgriFood undersöker Martin effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken och arbetar med arbetsmarknadsrelaterade frågor inom jordbruket.

Martin har en personlig hemsida som kan nås här.


Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?
Saving countryside shops - does government support increase survival and economic performance of grocery stores in rural Sweden?
Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?

New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective

Inkomstutveckling för människor från glesbygd och storstad, Ekonomisk debatt, nr 1 2022
Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar skillnaderna mot riket?
Landsbygden och invandrartäta områden i städer – två perspektiv på ojämlikhet
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?
Is a shortage of manure a constraint to organic farming?
Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
Are agri-environmental schemes boosting farm survival?
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
Staying or leaving? The effects of university availability on educational choices and rural depopulation, Papers in Regional Science
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
Income risk in Swedish agriculture
Ger startstödet yngre jordbrukare?
Is the Setting Up Aid Mitigating the Generational Renewal Problem in Farming?
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?
Is super-fast broadband negative? - An IV-estimation of the broadband effect on firms’ sales and employment level
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012, Applied Economic Perspectives and Policy 41(19), p. 153-173
Estimating the impact of agri-environmental schemes on nutrient leaching using a unique combination of data sources, Land Use Policy 75, p. 388-398.
Ojämlikhet och fattigdom i svenskt jordbruk
Bredband ger sämre betyg
High-speed broadband and academic achievement in teenagers: Evidence from Sweden
Staying or leaving? – The effects of regional universities on educational choices and rural depopulation
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012
God inkomstutveckling inom jordbruket
Do the CAP subsidies increase employment in Sweden? Estimating the effects of government transfers using an exogenous change in the CAP, Regional Sciences and Urban Economics, vol 63, pages 13-24.
An evaluation of extension services in Sweden, Agricultural Economics, available online 11 october 2016.
Vem stannar kvar? – närhet till högskola och val av bostadsort
Stöd till lantbruket för ett renare hav?
Estimating the impact of agri-environmental schemes on nutrient leaching using a unique combination of data sources
Som far sin – varför bli fiskare eller jordbrukare?
In the Footsteps of their fathers: Exploring Occupational Inheritance in Swedish Agriculture and Fisheries
The income penalty of farming and fishing: results from a sibling approach, European Review of Agricultural Economics pp. 1–18
Estimating the return to farming and fishing using a sibling approach
I pappas fotspår – vad tjänar barn till jordbrukare och fiskare?
Advisory services for nutrient utilisation
Östersjön mår bättre när lantbrukare Greppar Näringen
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Do the CAP Subsidies Increase Employment in Sweden? Estimating the Open Economy Relative Multiplier Using an Exogenous Change in the CAP
Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?
Does the Decoupling Reform Affect Agricultural Employment in Sweden? Evidence from an Exogenous Change, Journal of Agricultural Economics, Volume 65, Issue 3, September 2014, p. 616-636.
Does the Decoupling Reform Increase Agricultural Employment in Sweden? Evidence from an Unavoidable Change
Farm-level employment and direct payment support for grassland use: A case of Sweden
Gårdsstödsreformen positiv för sysselsättningen
Drivmedel från jordbruket - effekter av EU:s krav

Telefon

E-post

martin.nordin@nek.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Martin Nordin
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Martin Nordin. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg