AgriFood Focus 2023:10

Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?

This publication is in Swedish.