Torbjörn Jansson, Docent

utredare

Torbjörn Jansson är docent i nationalekonomi vid SLU med inriktning mot ekonomisk modellering. Han har disputerat i jordbruksekonomi vid universitetet i Bonn med inriktning på statistiska metoder och modellering. Hans arbete består främst av analyser av förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken på uppdrag av EU-kommissionen och olika myndigheter inom unionen. Torbjörn arbetar också med metodutveckling av simulationsmodeller.


Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
Ökad produktivitet i jordbruket - hur påverkas miljön?
Carbon taxes and agriculture: the benefit of a multilateral agreement, Climate Policy
Managing Marine Mammals and Fisheries: A Calibrated Programming Model for the Seal-Fishery Interaction in Sweden, Environmental and Resource Economics, 81: 501–530 (2022)
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
Taxing GHG emissions in agriculture - The benefit of a multilateral agreement
Impacts on agricultural markets of a large production loss in Ukraine
Effekter på jordbruksmarknaderna av ett stort produktionsbortfall i Ukraina
Optimal localisation of agricultural biofuel production facilities and feedstock: a Swedish case study, European Review of Agricultural Economics, jbab043
European Agriculture after Brexit: Does Anyone Benefit from the Divorce? Journal of Agricultural Economics 72(1): 3-24
Environmental Consumption Taxes On Animal Food Products To Mitigate Greenhouse Gas Emissions From The European Union, Climate Change Economics 9(04):1-16
Local attitudes towards management measures for the co-existence of seals and coastal fishery - A Swedish case study, Marine Policy 118: 104018
Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?
Refunding of a climate tax on food consumption in Sweden, Food Policy, 102021
Coupled Agricultural Subsidies in the EU Undermine Climate Efforts, Applied Economic Perspectives and Policy
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar
Övergödning i Östersjön – politik som förvärrar problemen
Can investments in manure technology reduce nutrient leakage to the Baltic Sea? Ambio (2019)
Baltic Sea eutrophication status is not improved by the first pillar of the European Union Common Agricultural Policy, Regional Environmental Change (2019)
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
Impact of Border Carbon Adjustments on Agricultural Emissions - Can Tariffs Reduce Carbon Leakage?
Brexit: impacts on agricultural markets in the UK and the EU
European agriculture after Brexit. Does anyone benefit from the divorce?
Kött och klimat – hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser?
Coupled agricultural subsidies in the EU undermine climate efforts
Does the current trade liberalization agenda contribute to greenhouse gas emission mitigation in agriculture? Food Policy, Volume 76, April 2018, pages 120-129.
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture (EcAMPA 2)
An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture, JRC technical report.
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Sluta slänga maten – gör det någon nytta?
Food waste among Swedish households - much ado about nothing?
Assessing the impact of EU member states' plans for biofuel on land use and agricultural markets in the EU
Drivmedel från jordbruket - effekter av EU:s krav
A new estimator of trade costs and its small sample properties (Economic Modelling Vol 26, pp.489-498).
Estimation of parameters of constrained optimization models (New developments in computabele general equilibrium analysis for trade policy vol.7, pp 1-26).
Sustainability impact assessment using integrated meta-modelling: Simulating the reduction of direct support under the common agricultural policy (CAP) (Land Use Policy Vol 33, p.235-245.)
Policy reform and agricultural land abandonment in the EU, Land Use Policy, vol.30(1), s. 446-457.
EU-Wide (Regional and Farm Level) Effects of Premium Decoupling and Harmonisation Following the Health Check Reform, German Journal of Agricultural Economics, 61(1), s. 44-56.
Disaggregated impacts of CAP reforms
En grönare jordbrukspolitik - både miljönytta och kostnader
Economic and environmental impacts of milk quota reform in Europe , Journal of Policy Modeling , Band 33 (1) , S. 29-52
Estimating a primal model of regional crop supply in the European Union. Journal of Agricultural Economics, vol 62, nr 1, 137-152
The economic impact of allowing partial decoupling under the 2003 Common Agricultural Policy reforms. Kapitel i "Disaggregated Impacts of CAP Reforms: Proceedings of an OECD Workshop. 35-52"
Ex Ante Impact Assessment of Policies Affecting Land Use, Part B: Application of the Analytical Framework. Ecology and Society, vol 16, nr 1, 29
Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammets axel 2 med CAPRI– modellen – bilaga 1
Estimation of Greenhouse Gas coefficients per Commodity and World Region to Capture Emission Leakage in European Agriculture
EU:s sockerreform - Effekter för u-länder som exporterar socker till EU
Mjölkproduktion utan gränser - Europas bönder på en avreglerad mjölkmarknad
Analys av enhetliga arealstöd i EU

Telefon

E-post

torbjorn.jansson@slu.se

Adress

Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för ekonomi
att: Torbjörn Jansson
Ulls hus, Ulls väg 27
Box 7013
750 07 Uppsala
Medarbetare: Torbjörn Jansson. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg