Hållbarhet och strukturomvandling i svensk mjölkproduktion

Svensk mjölkproduktion genomgår en stark strukturomvandling som inte bara påverkar hur mjölken produceras utan även miljön och landsbygden generellt. Syftet med projektet är att undersöka hur lönsamheten i mindre och större mjölkbesättningar påverkas av den pågående strukturomvandlingen beroende på hur jordbruksstöden utformas. Vidare vill vi öka kunskapen om hur strukturomvandlingen påverkar den biologiska mångfalden, landskapsbilden samt läckage av näringsämnen och utsläpp av växthusgaser. Dessa aspekter är centrala för att långsiktigt kunna driva den svenska modellen med mervärden kopplade till miljö och djurvälfärd.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, VÄXA Sverige, samt tre institutioner på SLU: Institutionen för i) ekonomi, ii) kliniska vetenskaper, och iii) människa och samhälle. Projektet som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning koordineras av Ruben Hoffmann (SLU). Projektet avslutas 2024.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg