Skatteväxling i jordbruket

För närvarande åtnjuter jordbruket en nedsättning av såväl koldioxidskatten som energiskatten på diesel. Utredningen ”Vägen mot ett fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67) föreslår att nedsättningen tas bort, och att jordbruket som kompensation får ett generellt skatteavdrag vars maximala storlek beror på företagets intäkter. I detta projekt undersöker vi vilka effekterna av en sådan skatteväxling kan bli på jordbrukets produktion och miljöpåverkan. Projektet genomförs under 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg