Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Välkommen till AgriFood Economics Centre

-en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

 

Vem stannar kvar? – närhet till högskola och val av bostadsort

I den här rapporten undersöker vi hur avståndet till högskolor påverkar utflyttning från landsbygden. Frågan är om förbättrad tillgång till högre utbildning får fler att stanna kvar på landsbygden. Läs mer

Skyddszoner i jordbruket – betalt för resultat?

Många lantbrukare utför frivilliga åtgärder för att gynna miljön. Som kompensation för kostnader och inkomstbortfall får lantbrukarna en miljöersättning. Ersättningen är åtgärdsbaserad, vilket innebär att dess storlek beror på vilken typ av åtgärd det handlar om och dess omfattning. Denna studie undersöker effekten av att istället göra ersättningar resultatbaserade, det vill säga basera dem på hur väl den önskade miljöeffekten uppnås. Läs mer