Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Välkommen till AgriFood Economics Centre

-en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

 

Bör vi införa obligatorisk ursprungsmärkning av mat?

Den 17/9 erbjuds seminariet ”Bör ursprungsmärkning av flera livsmedel införas?”. Detta är ett samarrangemang mellan AgriFood Economics Centre och EFL, och bygger på den nyutkomna rapporten ”Origin labelling of food – costs and benefits of new EU legislation for Sweden”. Seminariet kommer att hållas på Ekonomihögskolan i Lund, och alla är välkomna! Läs mer på EFL:s webbplats

Får fiskaren betalt för miljömärkning?

Frivillig miljömärkning av fiskprodukter är en växande företeelse både i Sverige och internationellt. I denna Policy Brief ställer vi oss frågan om svenska fiskare kan ta ut ett högre pris för fångster från ett miljöcertifierat fiske. Läs mer