Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Välkommen till AgriFood Economics Centre

-en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

 

Betalt för resultat – dags att testa nya miljöstöd i Sverige!

Den nuvarande åtgärdsbaserade ersättningen till naturbetesmarker och slåtterängar inom Landsbygdsprogrammet har kritiserats för att vara ineffektiv och opraktisk. Detta PM undersöker förutsättningarna för att införa resultatbaserade ersättningar i Sverige genom att dra lärdomar av praktiska erfarenheter från Tyskland. Läs mer

Att stoppa MRSA hos grisar – är det lönsamt?

Antibiotikaresistenta bakterier är ett problem inom både human- och veterinärmedicin. MRSA är bakterier som är okänsliga för många antibiotika, de blir allt vanligare hos europeiska grisar och kan också smitta människor. I Sverige testas importerade galtar för att undvika införsel och hittills har endast ett fynd gjorts på svenska grisar. AgriFood har medverkat i en studie som analyserar testprogrammets samhällsekonomiska effekter. Läs mer