AgriFood-Fokus 2024:1

Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn

Bild på traktor som kör på fält. Foto.

Författare: Per-Anders Langendahl  Richard Ferguson 


Denna fokusrapport sammanställer dagens forskningsläge om att främja transformativ innovation inom livsmedelssektorn. Genom en litteraturstudie visas att innovationspolitiken i Sverige och internationellt genomgår ett skifte från ett fokus på ekonomisk tillväxt till att även främja en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Denna omorientering inom innovationspolitiken utmanar etablerade föreställningar om att innovation huvudsakligen är relevant för ekonomisk tillväxt, till att innovation även är viktigt för att främja hållbar samhällsutveckling.

Rapporten fokuserar på utvecklingen av teoretiska perspektiv på innovation som kan utmana och förändra produktions- och konsumtionssystem som anses ohållbara. Rapporten identifierar två strategiska ansatser;

  1. att främja banbrytande innovationer genom stöd till forskning och utveckling samt tillämpning av ny kunskap via testbäddar,
  2. att anpassa lagar och regler med syfte att underlätta för implementering av banbrytande innovationer.


Liknande publikationer


2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?
2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

Författare:

Per-Anders Langendahl

Richard Ferguson