Författare:


Cecilia Hammarlund

AgriFood-Övrigt

Små torskar ger sämre ekonomi för yrkesfisket, Baltic Eye Gästkrönika 2018-05-03

Torskbeståndet i Östersjön består numera i stort sett bara av små fiskar i ungefär samma storlek. Den skeva storlekssammansättningen leder till lägre inkomster för yrkesfiskarna. Läs mer på:balticeye.org