Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
Namn på publikation Författare
2018-04-11
AgriFood-Fokus 2018:3
Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?
2018-04-11
AgriFood-Fokus 2018:2
Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten
2018-04-05
AgriFood-Övrigt
Ekologiska fokusarealer i samverkan - Utvärdering av effekter på ekosystemtjänster, jordbruk och administration, Naturvårdsverkets RAPPORT 6773.
  • Juliana Dänhardt
  • Lovisa Nilsson
  • Jordan Hristov
  • Johanna Alkan Olsson
  • Mark Brady
  • Peter Olsson
  • Henrik G Smith
  • Yann Clough
2018-04-03
AgriFood-Fokus 2018:1
Stallgödsel i en cirkulär ekonomi
2018-03-06
Publicerad artikel
Explaining the Process for Conversion to Organic Dairy Farming in Sweden: An Alternative Modelling Approach, German Journal of Agricultural Economics 67, 14-30.
2018-02-09
AgriFood-Policy Brief 2018:1
Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag
2018-02-09
AgriFood-WP 2018:1
Rationalising inefficiency in agricultural production -the case of Swedish dairy production
2018-01-10
Publicerad artikel
Cost of Illness for Five Major Foodborne Illnesses and Sequelae in Sweden. Applied Health Economics and Health Policy (2018)
2018-01-04
Publicerad artikel
Impact of a simultaneous reduction in fishing subsidies and introduction of efficient management of rents: The case of the Northwest Spanish fleet. Aquatic Living Resources 31:1-11.
2018-01-04
Publicerad artikel
Valuation of Fishing Rights Associated with Swedish Real Estate. Journal of Forest Economics 30:25-31.
2018-01-04
Publicerad artikel
Integrated ecological–economic fisheries models -Evaluation,review and challenges for implementation. Fish and Fisheries 19:1–29.
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg
2017-12-12
AgriFood-WP 2017:5
High-speed broadband and academic achievement in teenagers: Evidence from Sweden
2017-11-29
AgriFood-Rapport 2017:2
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
2017-11-08
Publicerad artikel
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes, Land Use Policy, Volume 67, p.298-314
2017-11-02
AgriFood-Övrigt
Employment and salary of Nordic coastal fishermen, TemaNord 2017:558.
2017-08-17
AgriFood-WP 2017:4
Staying or leaving? – The effects of regional universities on educational choices and rural depopulation
2017-06-30
AgriFood-Fokus 2017:2
Bag-limits på torsk i Öresund
2017-06-12
AgriFood WP 2017:3
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012
2017-06-12
AgriFood Policy Brief 2017:3
God inkomstutveckling inom jordbruket

1 2 3 4 5  ...