Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2018-11-22
AgriFood Policy Brief 2018:8
Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?
2018-11-07
Publicerad artikel
The trade effect of private standards, European Review of Agricultural Economics pp.1-24.
2018-10-15
AgriFood-Övrigt
Structural Adjustment and Regulation of Nordic Fisheries until 2025, TemaNord 2018:547.
  Författare:
 • Max Nielsen 
 • Staffan Waldo 
 • Cecilia Hammarlund 
 • Ayoe Hoff 
 • Rasmus Nielsen 
 • Peder Andersen 
 • Daði Már Kristófersson 
 • Hordur Sævaldsson 
 • Jarno Virtanen 
 • Jari Setälä 
 • Kristin Roll 
 • Frank Asche 
 • Heri á Rógvi 
 • Hans Ellefsen 
2018-10-10
Publicerad artikel
The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries, Marine Policy 93, p. 186-194.
  Författare:
 • Max Nielsen 
 • Frank Asche 
 • Ole Bergesen 
 • Johan Blomquist 
 • Edgar Henriksen 
 • Ayoe Hoff 
 • Rasmus Nielsen 
 • Jónas R. Viðarsson 
 • Staffan Waldo 
2018-10-10
Publicerad artikel
What’s in it for Africa? European Union fishing access agreements and fishery exports from developing countries, World Development 113, p. 172-185.
2018-10-09
Publicerad artikel
Passive farming and land development: A real options approach. Land Use Policy 80, p. 32-46.
2018-08-23
AgriFood-Rapport
Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020
2018-06-13
AgriFood-Policy Brief 2018:7
Större utrymme för burfiske – är det lönsamt?
2018-06-13
AgriFood-WP 2018:4
Economic effects of reduced bottom trawling – the case of creel and trawl fishing for Nephrops in Sweden
2018-06-07
AgriFood-Policy Brief 2018:6
Jordbruk utan produktion – ett hinder för tillväxt?

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg