Välkommen till AgriFood Economics Centre

- en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhälls­ekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeri­området samt landsbygds­utveckling på uppdrag av regeringen. Verksam­heten är ett sam­arbete mellan Sveriges lantbruks­universitet (SLU) och Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag veten­skapligt under­byggda under­lag för strategiska och lång­siktiga beslut.

Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?

Kulturmiljöer som historiska byggnader, stenmurar, diken och alléer är värdefulla delar av vårt kulturarv. Vi undersöker hur ersättningen för att bevara kulturmiljöer kan utformas så att fler väljer att ansluta sig.Läs mer

Sälar och småskaligt fiske - hur påverkas kostnaderna?

Sälar äter fisk ur näten och förstör yrkesfiskarnas redskap. I en ny Policy Brief analyserar vi sälarnas påverkan på det småskaliga fiskets ekonomiska resultat. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg