Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
Visa även vetenskapliga publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2019-09-11
AgriFood Rapport 2019:1
Värden i svenskt yrkesfiske
2018-08-23
AgriFood-Rapport 2018:1
Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020
2017-11-29
AgriFood-Rapport 2017:2
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
2017-03-08
AgriFood-Rapport 2017:1
Innovation på landsbygden - uppkomst och spridning av nya idéer i glesa miljöer
    Författare:
  • Karin Bergman 
2016-11-02
AgriFood-Rapport 2016:4
EU:s jordbrukspolitik – hur ser reformtrycket ut inför 2020?
2016-07-07
AgriFood-Rapport 2016:3
Vem stannar kvar? – närhet till högskola och val av bostadsort
2016-06-02
AgriFood-Rapport 2016:2
Plats att växa - geografi och tillväxt i svenska kommuner
2016-02-24
AgriFood Rapport 2016:1
Överlappande styrmedel – ett problem för jordbrukets miljöpolitik?
2016-01-20
AgriFood-Rapport 2015:1
Landsbygdsnytta – som motiv för stöd till landsbygden
2014-05-06
AgriFood Rapport 2014:1
Origin labelling of food - costs and benefits of new EU legislation for Sweden

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg