En handelsbod. Foto.

Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?

Fler butiker fanns kvar på landsbygden tack vare det särskilda driftstödet. Läs mer

En kvinna handlar i en livsmedelsaffär. Foto.

Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

EU-kommissionen håller på att ta fram ett ramverk för hållbarhetsmärkning av livsmedelsprodukter som ska ta hänsyn till flera aspekter av hållbarhet. Läs mer

Bild på ensamt träd på grön kulle. Foto.

Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Farmers may reduce net greenhouse gas emission from agriculture by sequestering carbon in soil. Could corporate funding be a resource for these efforts? Läs mer

En bild på en gödselbrunn. Foto.

Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser

Vi diskuterar hur stöden kan förbättras så att fler åtgärder genomförs och miljön förbättras. Läs mer

Några sedlar och mynt ligger på ett bord. Foto.

Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?

Inkomsterna är högre i städerna än på landsbygden. Samtidigt kan det vara dyrare att bo i städer och för den som bor på landsbygden kan resekostnader var höga. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg