Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?

I denna Policy Brief beskriver vi processen för generationsskifte på europeiska gårdar och faktorer som påverkar dessa skiften. Läs mer

Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?

Vi undersöker om MSC-certifiering av det svenska fisket av havskräfta har gjort att fiskare får bättre betalt eller säljer större kvantiteter än tidigare. Läs mer

Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat

En högre kolhalt i åkermarken skulle kunna bidra till att öka jordbrukets motståndskraft mot extrema väderförhållanden.
Läs mer

Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd

I den här rapporten tittar vi på effekterna av pandemin för svenskt yrkesfiske och om statliga stöd varit anpassade till fiskenäringens struktur.Läs mer

Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet

Både i Sverige och övriga EU-länder finns förhoppningar om att offentliga uppköp ska bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Upphandling av ekologiska livsmedel har varit en viktig del av detta. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg