Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser

Vi diskuterar hur stöden kan förbättras så att fler åtgärder genomförs och miljön förbättras. Läs mer

Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?

Inkomsterna är högre i städerna än på landsbygden. Samtidigt kan det vara dyrare att bo i städer och för den som bor på landsbygden kan resekostnader var höga. Läs mer

Ökad produktivitet i jordbruket - hur påverkas miljön?

Jordbrukets miljöpåverkan minskade mellan 1985 och 2013 samtidigt som produktiviteten ökade i de flesta typer av jordbruksproduktion. Läs mer

Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?

De styrmedel som används i Sverige för att hantera övergödning från vattenbruket kan ha bidragit till att sektorns tillväxt är låg. Läs mer

Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?

Kostintaget i Sverige följer inte Livsmedelsverkets rekommendationer och ett dåligt kostintag är förknippat med allvarliga sjukdomar. Läs mer

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg