AgriFood-Policy Brief 2018:1

Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag


Authors: Helena Hanson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


In Swedish only.

Kan ineffektivitet i animalieproduktionen tolkas som resursslöseri eller kan den även bero på att jordbrukarna har andra mål med verksamheten? Kan exempelvis god djurvälfärd vara ett mål snarare än att maximera företagets vinst? Vi analyserar sambandet mellan effektivitet och investeringar i djurvälfärd mätt med hjälp av kostnader för byggnader. Vi använder också två djurvälfärdsindikatorer: veterinärkostnader per mjölkko och andel av intäkterna som kommer från slakt av mjölkkor. Vi finner att:

  • Mjölkföretagen skiljer sig åt i hur effektiva de är.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader tenderar att vara mindre effektiva.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader och lägre effektivitet, har lägre veterinärkostnader och en lägre andel av intäkterna från slakt (vilket tyder på bättre djurvälfärd).

Results are based on AgriFood Working Paper 2018:1 Rationalising inefficiency in agricultural production - the case of Swedish dairy production.

Authors:

Helena Hanson


Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild