AgriFood-Policy Brief 2018:1

Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag


Författare: Helena Hanson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


Kan ineffektivitet i animalieproduktionen tolkas som resursslöseri eller kan den även bero på att jordbrukarna har andra mål med verksamheten? Kan exempelvis god djurvälfärd vara ett mål snarare än att maximera företagets vinst? Vi analyserar sambandet mellan effektivitet och investeringar i djurvälfärd mätt med hjälp av kostnader för byggnader. Vi använder också två djurvälfärdsindikatorer: veterinärkostnader per mjölkko och andel av intäkterna som kommer från slakt av mjölkkor. Vi finner att:

  • Mjölkföretagen skiljer sig åt i hur effektiva de är.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader tenderar att vara mindre effektiva.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader och lägre effektivitet, har lägre veterinärkostnader och en lägre andel av intäkterna från slakt (vilket tyder på bättre djurvälfärd).

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:1 Rationalising inefficiency in agricultural production - the case of Swedish dairy production.


Liknande publikationer


2022-01-13
AgriFood Fokus 2021:3
Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?
2022-01-11
AgriFood Policy Brief 2022:1
Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?
2021-12-20
AgriFood Fokus 2021:5
Är ekologisk odling bättre för miljön?

Författare:

Helena Hanson


Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild