AgriFood-Policy Brief 2018:1

Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag


Författare: Helena Hanson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


Kan ineffektivitet i animalieproduktionen tolkas som resursslöseri eller kan den även bero på att jordbrukarna har andra mål med verksamheten? Kan exempelvis god djurvälfärd vara ett mål snarare än att maximera företagets vinst? Vi analyserar sambandet mellan effektivitet och investeringar i djurvälfärd mätt med hjälp av kostnader för byggnader. Vi använder också två djurvälfärdsindikatorer: veterinärkostnader per mjölkko och andel av intäkterna som kommer från slakt av mjölkkor. Vi finner att:

  • Mjölkföretagen skiljer sig åt i hur effektiva de är.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader tenderar att vara mindre effektiva.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader och lägre effektivitet, har lägre veterinärkostnader och en lägre andel av intäkterna från slakt (vilket tyder på bättre djurvälfärd).

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:1 Rationalising inefficiency in agricultural production - the case of Swedish dairy production.


Liknande publikationer


2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:

Helena Hanson


Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild