AgriFood-Policy Brief 2018:1

Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag


Författare: Helena Hanson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


Kan ineffektivitet i animalieproduktionen tolkas som resursslöseri eller kan den även bero på att jordbrukarna har andra mål med verksamheten? Kan exempelvis god djurvälfärd vara ett mål snarare än att maximera företagets vinst? Vi analyserar sambandet mellan effektivitet och investeringar i djurvälfärd mätt med hjälp av kostnader för byggnader. Vi använder också två djurvälfärdsindikatorer: veterinärkostnader per mjölkko och andel av intäkterna som kommer från slakt av mjölkkor. Vi finner att:

  • Mjölkföretagen skiljer sig åt i hur effektiva de är.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader tenderar att vara mindre effektiva.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader och lägre effektivitet, har lägre veterinärkostnader och en lägre andel av intäkterna från slakt (vilket tyder på bättre djurvälfärd).

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:1 Rationalising inefficiency in agricultural production - the case of Swedish dairy production.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Författare:

Helena Hanson

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild