AgriFood Focus 2023:1

Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

This publication is in Swedish.