AgriFood Fokus 2023:1

Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

En tankstation avsedd för båtar med en dieselpump. Foto.

Författare: Nils Malmström  William Sidemo Holm  Cecilia Hammarlund  Staffan Waldo 


EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på nytt energiskattedirektiv som innebär att yrkesfisket kan komma att betala bränsleskatt. Detta medför i så fall ökade kostnader och lägre lönsamhet för yrkesfisket inom EU. Syftet med denna studie är att undersöka hur fisket kan anpassa sig till en bränsleskatt genom att på olika sätt minska sin bränsleförbrukning.

Våra resultat visar att fisket kan minska bränsleförbrukningen på kort sikt genom att köra långsammare och fiska närmare hamnen. På medellång sikt kan fiskare byta eller anpassa sina redskap och på lång sikt kan fiskare investera i mer bränslesnåla motorer eller behöva dra ned på fisket. För att underlätta anpassningarna kan styrmedel, såsom investeringsstöd och innovationsstöd användas. På lång sikt ger hållbart förvaltade fiskbestånd bättre förutsättningar för fisket att hantera högre bränslekostnader.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys

Författare:

Nils Malmström

William Sidemo Holm

Bild på medarbetare: Cecilia Hammarlund. Foto.
Cecilia Hammarlund

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo