AgriFood Report 2023:4

Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?


Authors: Gordana Manevska-Tasevska  Rebecca Swärd  Harold Opdenbosch  Mark Brady 


This publication is in Swedish.