AgriFood-Report 2024:1

Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?

This publication is in Swedish