Övriga vetenskapliga publikationer

The influence of landscape services on farm costs: The case of Swedish milk farmers (FACEPA deliverable 7.2)


Författare: Joakim Gullstrand  Staffan Waldo 


Multi-funktionalitet och produktion av ekosystemtjänster är högt prioriterade områden inom jordbrukspolitiken. I denna studie analyseras sambandet mellan kostnader för produktion av varor och hur mycket biologisk mångfald en gård tillhandahåller. Analysen baseras på 304 svenska mjölkgårdar. Indikatorer på biologisk mångfald baseras på antalet värdefulla växtarter som finns på gården. Resultaten visar att marginalkostnaden för att tillhandahålla ytterligare biologisk mångfald ökar ju högre mångfalden är. Vidare ökar marginalkostnaden för både mjölk-och nötköttsproduktion med högre biologisk mångfald. Detta innebär att det finns ett konkurrensförhållande mellan produktion av traditionella varor och biologisk mångfald.

En mer utförlig sammanfattning på svenska finns i Policy Brief 2011:4 Vad kostar biologisk mångfald i jordbruket?


Författare:

Joakim Gullstrand

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo