Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2020-06-29
AgriFood Övrigt
Vad berättar politiken om ekologiska produktionsmetoder? Biodiverse 1 (2020)
2020-06-29
Publicerad artikel
Rationalising inefficiency in agricultural production – the case of Swedish dairy agriculture, European Review of Agricultural Economics, 47(1), pp. 1-24
2020-05-27
Publicerad artikel
The economic costs of seal presence in Swedish small-scale fisheries, ICES Journal of Marine Science 77(2): 815-825
2020-05-12
AgriFood Policy Brief 2020:4
Odlade alger – ett framtidshopp?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-04-29
AgriFood Övrigt
Effekter av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap. Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:2
2020-04-16
Publicerad artikel
Staying or leaving? The effects of university availability on educational choices and rural depopulation, Papers in Regional Science
2020-03-25
AgriFood Övrigt
Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljöinstitutets rapport 2020:3.
  Författare:
 • Lisa Björk 
 • Runar Brännlund 
 • Brian Danley 
 • Lars Persson 
 • Jesper Stage 
 • Patrik Söderholm 
 • Staffan Waldo 
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
  Författare:
 • Cecilia Larsson 
 • Niklas Boke Olén 
 • Mark Brady 

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg