AgriFood-WP 2014:5

Preventing introduction of livestock associated MRSA in a pig population - benefits, costs and knowledge gaps from the Swedish perspective

Författare: Sören Höjgård  m. fl. 

Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem, som delvis handlar om hur antibiotika-resistenta bakterier hos djur kan spridas till människor. MRSA (meticillinresistenta stafylokocker) hos grisar är ett exempel på en antibiotika-resistent bakterie, denna bakterie är resistent mot nästa alla betal-actam-antibiotika, som till exempel penicillin.

I länder där MRSA är ovanlig hos människor kan smittade grisar utgöra en betydande riskfaktor och om den etableras i grisbesättningarna är den mycket svår att bli av med. För länder som idag inte har MRSA – i Sverige har bakterien bara påträffats vid ett tillfälle – kan åtgärder för att förhindra införande och spridning således vara effektiva. Så vitt vi vet finns det dock inga tidigare studier som analyserat de samhällsekonomiska effekterna av sådana åtgärder. Detta Working Paper bidrar därmed till diskussionen om vilka åtgärder för att begränsa spridning av antibiotikaresistens som kan vara samhällsekonomiskt effektiva.

För en mer lättillgänglig version av resultaten se AgriFood-Policy Brief 2014:6

Författare:


Sören Höjgård

m. fl.