Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
2021-11-29
Publicerad artikel
Participatory assessment of critical thresholds for resilient and sustainable European farming systems, Journal of Rural Studies, vol. 88, pages 214-226
    Författare:
  • Wim Paas 
  • Francesco Accatino 
  • Jo Bijttebier 
  • Jasmine E. Black 
  • Camelia Gavrilescu 
  • Vitaliy Krupin 
  • Gordana Manevska-Tasevska 
  • et al. 
2021-11-01
Publicerad artikel
Optimal localisation of agricultural biofuel production facilities and feedstock: a Swedish case study, European Review of Agricultural Economics, jbab043
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-18
AgriFood Working Paper 2021:4
The effect of eco-certification on demand: the case of MSC-certified Norway lobster
2021-10-18
Övrig publikation
Ekologisk kompensation - Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna, Rapport 7008, Naturvårdsverket
2021-10-07
Publicerad artikel
Questioning the dichotomy: A Latent profile analysis of ecological management practices in Swedish agriculture, Journal of Environmental Management 300: 113770
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
2021-10-05
Publicerad artikel
Seal interactions and exits from fisheries: insights from the Baltic Sea cod fishery, ICES Journal of Marine Science, fsab173
2021-10-05
Övrig publikation
Study on the main effects of the COVID-19 pandemic on the EU fishing and aquaculture sectors, report for the European Commission

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg