AgriFood-Rapport 2016:3

Vem stannar kvar? – närhet till högskola och val av bostadsort

Författare: Ida Lovén  Martin Nordin  Cecilia Hammarlund 

När de regionala högskolorna i Sverige expanderade förbättrades möjligheterna att utbilda sig i olika delar av landet avsevärt. Men frågan är om ökad tillgänglighet till högre utbildning får fler att stanna kvar på landsbygden. I den här rapporten undersöker vi hur avståndet till högskolan påverkar utflyttning från landsbygden.

Vi finner att högutbildade lämnar landsbygden i högre utsträckning än andra men att utflyttningen inte är fullt så stor för de som valt att studera på en högskola i närheten. Dessutom lämnar högutbildade kvinnor landsbygden i mindre utsträckning än högutbildade män.

I vissa specifika fall ökar sannolikheten att högutbildade stannar kvar på landsbygden. Kvinnor som läser på distans och kvinnor som läser en utbildning inom hälsa eller pedagogik har större sannolikhet att stanna kvar i sin hemkommun än kvinnor som inte läser på högskolenivå. Om kvinnorna, å andra sidan, läser en utbildning inom teknik eller tillverkning (exempelvis en civilingenjörsutbildning) är utflyttningen från landsbygden större. För män är valet av studieinriktning också betydelsefullt, men högre utbildning ökar sannolikheten för män att flytta från landsbygden oavsett inriktning.

Författare:

Ida Lovén


Martin Nordin


Cecilia Hammarlund

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2016:3 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg