AgriFood Övrigt

An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture (EcAMPA 2)

Författare: Torbjörn Jansson  m. fl. 

I projektet EcAMPA analyseras effekterna av att ta in jordbruket i EU:s klimatpolitik inför 2030. I EcAMPA 2 studeras särskilt inverkan på produktionen, möjliga effekter av olika produktionstekniska förändringar inom jordbruket, och emissionsläckagets påverkan på globala växthusgasutsläpp.

Författare:


Torbjörn Jansson

m. fl.