AgriFood Policy Brief 2020:1

Övergödning i Östersjön – politik som förvärrar problemen

Författare: Torbjörn Jansson 

Jordbrukets miljöpåverkan är en viktig utmaning för jordbrukspolitiken. Samtidigt går den största delen av EU:s jordbruksbudget till stöd som i stort sett inte har som syfte att minska miljöpåverkan (så kallade direktstöd). Dock finns ett antal förgröningskrav som måste uppfyllas för att erhålla direktstöd. Vi undersöker hur direktstöden, inklusive förgröningskraven, påverkar övergödningen i Östersjön och finner att stöden:

Författare:


Torbjörn Jansson