AgriFood Policy Brief 2021:2

Modellerade miljöeffekter - för bättre ersättningar till jordbrukare

Författare: Sofie Andersson  Mark Brady 

Miljöersättningar i landsbygdsprogrammet kritiseras för att inte vara kostnadseffektiva eller attraktiva för många jordbrukare, samt för att inte ta vara på jordbrukarnas kompetens och kreativitet för att lösa miljöproblem. Problemen beror i hög grad på att ersättningen betalas ut oavsett storleken på miljöeffekten, bara den avtalade åtgärden utförs. Utvecklingen av ett effektivare system för miljöersättningar har hämmats av svårigheter med att mäta miljöeffekter på gårdsnivå. Vi visar att:

  • Om en miljöåtgärd ska vara kostnadseffektiv, dvs. uppnå miljöeffekter till lägsta möjliga kostnad, måste den genomföras på rätt plats.
  • En modell (app) är ett praktiskt verktyg för att bedöma miljöeffekter av en åtgärd på olika platser i landskapet.
  • Ersättningar baserade på modellerade miljöeffekter ger betalningssäkerhet och skapar engagemang hos jordbrukare i miljöarbetet, eftersom de får betalt för den förväntade miljöeffekten.

Ladda ned Policy Briefen som pdf: Modellerade miljöeffekter - för bättre ersättningar till jordbrukare

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Payments by modelled results: A novel design for agri-environmental schemes, Land Use Policy, 102: 105230

Författare:

Sofie Andersson


Mark Brady