AgriFood Policy Brief 2021:3

Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys

Författare: Helena Johansson  Giuliana Zanchi  Mark Brady 

Det pågår en intensiv debatt om hur vi bäst kan använda skogen som resurs. Att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen från den svenska skogen lyfts fram som ett sätt att bidra till klimatmål. Men ett ökat uttag av biomassa kräver att skogen brukas mer intensivt vilket kan vara negativt för en rad andra samhällsmål som skogen bidrar till. Vad skulle ett intensivare skogsbruk totalt sett betyda för samhället? Resultaten visar att:

  • Skogen bidrar med stora värden till samhället utöver produktionen av biomassa.
  • När hänsyn även tas till sociala och miljömässiga värden kan ett mer intensivt skogsbruk än idag vara negativt för samhället.
  • Ett mer varierat skogsbruk, som exempelvis inkluderar hyggesfritt bruk, kan ge större värden både idag och för framtida generationer.

Ladda ned Policy Briefen som pdf: Se skogens alla värden - en samhällsekonomisk analys

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Evaluating the contribution of forest ecosystem services to societal welfare through linking dynamic ecosystem modelling with economic valuation, Ecosystem Services volume 39, 101011

Författare:


Helena Johansson

Giuliana Zanchi


Mark Brady