AgriFood Policy Brief 2021:5

Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare: Martin Nordin 

I ekologisk odling gödslar man framförallt med stallgödsel. Brist på stallgödsel, på gården eller i närområdet, kan därför vara en orsak till att jordbrukare väljer att inte producera ekologiskt. Denna studie undersöker om tillgången till stallgödsel i gårdens närområde påverkar sannolikheten att välja ekologisk odling. Studien finner att:

Författare:


Martin Nordin