AgriFood Policy Brief 2021:6

Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Författare: Nils Malmström  Mark Brady  Kimberly Nicholas 

Enligt EU-kommissionen är den gemensamma jordbrukspolitiken central för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd, men i vilken utsträckning stöden bidrar till att uppnå FN-målen är oklart. Vi analyserar hur de 551 miljarder kronor som betalades ut i stöd år 2015 fördelades mellan FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi finner att:

Författare:

Nils Malmström


Mark Brady

Kimberly Nicholas